Déan teagmháil linn

An bhfuil ceist agat?

Is féidir leat ríomhphost a sheoladh chugainn ag [email protected] má tá ceist agat faoi cheann ar bith de na nithe seo:

  • fadhb theicniúil atá agat leis an tairseach comhairliúcháin
  • comhairliúchán
  • an próiseas le haghaidh aighneacht a chur isteach

Is féidir leat scríobh chugainn ag an seoladh seo freisin: An tÚdarás Náisiúnta Iompair, Dún Scéine, Lána Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, D02 WT20.

Má tá tú ag iarraidh cuairt a thabhairt ar ár n-oifig, is féidir leat faisnéis úsáideach a fháil ar ár suíomh Gréasáin ag an seoladh seo: https://www.nationaltransport.ie/contact-us/find-us/