Phort Láirge Dréacht-Tuarascáil ar an Líonra Nua

Oscailte8 Iúil, 2024, 14:00 - 16 Lún, 2024, 23:59

Phort Láirge Dréacht-Tuarascáil ar an Líonra NuaA Draft New Bus Network designed for Waterford's future

Táthar leis na seirbhísí bus i gCeantar Uirbeach Phort Láirge a mhéadú faoi dhó faoin bplean líonra bus nua

D’fhoilsigh an tÚdarás Náisiúnta Iompair (ÚNI) a líonra bus nua deiridh do Cheantar Uirbeach Phort Láirge inniu. Tá athdhearadh an líonra bus ar cheann de naoi bpríomhghné de BusConnects Phort Láirge a bhfuil sé mar aidhm leo córas bus an cheantair a athrú ó bhonn, rud a mbeidh iompar poiblí níos úsáidí do níos mó daoine mar thoradh air.

Faoi na tograí laistigh den tuarascáil maidir le hathdhearadh líonra bus Phort Láirge, déanfar méadú 100% ar leibhéal na seirbhísí bus i gcathair Phort Láirge agus ina bruachbhailte. Le níos mó bealaí, cuirfear seirbhís ardmhinicíochta ar fáil. Cuirfear feabhas ar mhinicíochtaí ar an Domhnach agus go luath ar maidin. Leathnófar na seirbhísí bus poiblí go ceantair nua, rud a fhágfaidh go mbeidh seirbhísí bus laistigh de shiúl 400 méadar ó 73% de na cónaitheoirí.

Dhéanfaí ​​ceithre bhealach atá beartaithe á reáchtáil gach 15 nóiméad, seacht lá na seachtaine. Áirítear leis sinBealach 4, an Cuarbhóthar Lasmuigh go Bealach. Maidir leis na ceantair nach bhfreastalaítear orthu faoi láthair ach in aon treo amháin, cuirfear seirbhísí déthreo ar fáil iontu. Tabhairt seirbhísí bus nua isteach i gceantair amhail Cill Bharra, An Sciobairín, Bóthar Dhún Mór agus an Sliabh Rua.

D’fhreastalódh gach bealach sa dréacht-líonra busanna nua ar lár na cathrach agus bheadh an príomhphointe idirmhalartaithe suite i gcomharsanacht an Túir Cloig agus timpeall air. Leis sin agus le tabhairt isteach bealaí nua traschathrach, éascófar comaitéireacht traschathrach.

Déanfar táillí a shimpliú sa dóigh is gur féidir cómharlartú a dhéanamh go héasca. Ní bheidh ar chustaiméirí táille bhreise a íoc as athrú idir seirbhísí bus laistigh de thréimhse 90 nóiméad.

I gcomhar leis an ÚNI, Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge agus Bus Éireann, is é Jarrett Walker & Associates a d’ullmhú an tuarascáil maidir leis an líonra nua atá á nochtadh inniu, ar gnólacht é atá bunaithe sna Stáit Aontaithe a dhéanann speisialtóireacht i gcórais iompair phoiblí cathrach a dhearadh.

Mairfidh an comhairliúchán ar an dréacht-líonra nua a seoladh inniu ar feadh 6 seachtaine. Seachadfaidh An Post suas le 40,000 leabhrán eolais do chónaitheoirí agus do ghnólachtaí feadh an dréacht-líonra bus nua atá beartaithe. Tionólfar feachtas fairsing faisnéise poiblí ar feadh sé seachtaine ar na meáin áitiúla go léir. Beidh imeachtaí faisnéise poiblí ar siúl in Tower Hotel Déardaoin an 18 Iúil ó 12 meán lae go dtí 7pm agus Dé hAoine an 19 Iúil ó 9am go 2pm. Beidh seimineár Faisnéise Poiblí ar líne ar siúl Dé Luain 22 Iúil ag 1.30pm. Leis an bpróiseas comhairliúcháin ar líne, tabharfar deis do bhaill den phobal a n-aiseolas maidir leis na tograí a thabhairt. Tabharfar an t-athdhearadh chun críche sna míonna amach romhainn agus cuirfear an líonra nua i bhfeidhm ó 2026 ar aghaidh. 

Chun páirt a ghlacadh sa phróiseas comhairliúcháin, tabhair cuairt ar: 

publicproject.net/site/busconnects-waterford

busconnects.ie/waterford